Moderná výrobná spoločnosť s úctou ku koreňom

Nadviazali sme na viac ako 80-ročnú tradíciu výroby armatúr, sanity a meracej techniky a prepájame ju s modernými výrobnými postupmi a technológiami.

O spoločnosti

SLOVARM je členom skupiny slovenských výrobných a nevýrobných spoločností Energy Group, a. s.

Vznikol v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava a obnovil viac ako 80-ročnú tradíciu výroby armatúr pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania.

Po zlúčení so spoločnosťou SLOVPLAST Myjava v roku 2020 rozšíril SLOVARM svoje portfólio o široký plastový a kovový sortiment sanity a po fúzii so spoločnosťou PREMATLAK v januári 2024 sa stal výrobcom profesionálnej meracej techniky značky PTL.

Výrobné programy

Mosadz, PPR a PEX THERM
Sanita a vodovodné batérie
Meracia a regulačná technika

Moderné technológie a procesy

Spoločnosť SLOVARM sa zameriava na obnovu, revitalizáciu a modernizáciu konkurencieschopných priemyselných výrob.

Od svojho vzniku investuje značné prostriedky do inovácií, optimalizácie výrobných procesov a nákupu moderných technológíí.

Strojové vybavenie nám umožňuje ponúknuť zákazníkom z rôznych priemyselných odvetví štandardnú aj zákazkovú výrobu na mieru.

Riadenie kvality

SLOVARM je držiteľom všetkých relevantných certifikátov v oblasti riadenia vnútropodnikových procesov a deklarovaných vlastností výrobkov.

Zároveň kladieme dôraz na to, aby naše výrobky boli neškodné pre zdravie a ich výroba nezaťažovala životné prostredie.

Slovarm Showroom

V obchodnom centre SLOVARM sme v roku 2022 otvorili priestory nového showroomu. Na viac ako 300 m2 sme sa snažili vyrozprávať históriu a prezentovať súčasnosť spoločnosti SLOVARM.

Historická časť mapuje históriu Slovenskej armatúrky Myjava, priameho predchodcu SLOVARM. Súčasťou expozície sú originálne výrobky, katalógy a ručne rysované modely.

Nová časť je venovaná prezentácii súčasného produktového portfólia SLOVARM.

Predstavenstvo

Radovan Pobočík
Predseda predstavenstva
Ing. Štefan Vystavel
Člen predstavenstva
Ing. Martin Jelínek
Člen predstavenstva

Vedenie spoločnosti

Radovan Pobočík
Generálny riaditeľ
Ing. Viera Čuvalová Janigová
Obchodný riaditeľ
Ing. Martin Jelínek
Ekonomický riaditeľ
Peter Greň
Výrobno-technický riaditeľ

Trhy a zákazníci

Spolupracujeme s viac ako 100 zmluvnými obchodnými partnermi na Slovensku a v Česku a 30 kooperačnými partnermi. Naše výrobky exportujeme do 24 krajín sveta zákazníkom z rôznych priemyselných odvetví.
SLOVARM má dlhodobo stabilnú pozíciu na trhoch v strednej a východnej Európe, kde je prítomný aj prostredníctvom svojich dvoch dcérskych spoločností SLOVARM D.O.O. so sídlom v Srbsku a SLOVARM BEL so sídlom v Bielorusku.

EG News

2/2024
1/2024
4/2023
3/2023

Podporujeme

2 % z daní za rok 2022 pomôžu kolegom
Zamestnanci Slovarmu venovali svoje 2 % z daní za rok 2022 na pomoc svojim kolegom. Spolu s čiastkou od vlastníka Energy Group dosiahla celková suma, určená na pomoc 4464 eur.
SLOVARM a BP Myjava opäť podporili činnosť neziskových organizácií z Myjavy
Dňa 8. decembra 2023 sa v prezentačných priestoroch obchodníckeho centra spoločnosti SLOVARM konalo odovzdávanie finančných darov pre neziskové organizácie od spoločností SLOVARM a Bytový podnik Myjava.