Aktuality


Slovarm sa opäť úspešne prezentoval na veľtrhu Aquatherm Praha 2024
25. ročník veľtrhu Aquqtherm Praha predstavil od 5. do 8. marca 2024 v priestoroch výstaviska PVA EXPO Praha ucelenú prehliadku technického zariadenia budov, technológií pre energeteticky efektívne využívanie budov verejných aj komerčných.
Slovarm bude opäť silnejší
S platnosťou od 1. 1. 2024 dochádza k zlúčeniu spoločností SLOVARM, a. s. Myjava a PREMATLAK, a. s. Častkovce do jednej spoločnosti, ktorá bude pôsobiť pod obchodným názvom SLOVARM.
Ďalší úspešný audit v spoločnosti Slovarm
V júni 2023 bol v spoločnosti Slovarm vykonaný dozorný audit audítorskou spoločnosťou TÜV SÜD. Audit Q, E, B, na ISO 9001, ISO 14001 Enviro a ISO 45001 Bezpečnosť skončil úspešne.
Návštevníkov veľtrhu Aquatherm Nitra čaká v stánku Slovarm veľké odhalenie
Po dvoch rokoch prázdnin oslávi Slovarm svoj návrat na výstavu Aquatherm, najväčší odvetvový veľtrh v regióne. Pre návštevníkov stánku pripravila firma novú prezentáciu svojho portfólia a jedno doslova obrovské prekvapenie.
Tovar si môžete objednať aj online
V snahe priblížiť sa svojim zákazníkom aj v digitálnom prostredí, spustil Slovarm beta verziu systému online objednávok. Vďaka nemu si dnes všetok sortiment môžete objednať už aj online.
SLOVARM si k 85. výročiu podaroval nový showroom
18. august bol pre SLOVARM veľkým dňom. Po viac ako ročnej intenzívnej výstavbe boli slávnostne prestrihnuté pásky pred novým showroomom, ktorý mapuje historický vývoj spoločnosti a jej výrobkov od roku 1937 až po súčasnosť.
ÚSPEŠNÝ AUDIT ISO v SLOVARME
V dňoch 13. – 15. júna 2022 bol v spoločnosti Slovarm vykonaný audit audítorskou spoločnosťou TUV SUD. Uskutočnený bol dohľadový audit na ISO 9001 Kvalita a certifikačné audity na ISO 14001 Enviro a ISO 45001 Bezpečnosť.
SLOVARM ZAŽIARIL NA VEĽTRHU AQUATHERM PRAHA 2022
Po ročnej prestávke sa Slovarm opäť prezentoval na najväčšom odbornom veľtrhu Aquatherm Praha 2022. V dňoch 19. – 22. 4. 2022 navštívilo tento veľtrh viac ako 16 tisíc návštevníkov, predovšetkým inštalatérov, kúrenárov, ale aj študentov, ktorí si pozreli ponuky 138 vystavovateľov v ôsmich kategóriách.
SLOVARM V BOGOTE A PANAME
V novembri 2021 Slovarm úspešne prezentoval svoje portfólio výrobkov na veľtrhu Expoconstrucción y Expodiseňo v meste Bogotá a na biznis fóre v Paname.