Zákazková výroba sanity

Vývoj produktov, výroba foriem a výrobkov z termoplastov podľa vašich špecifikácií

 
 
SLOVARM Myjava vyrába a predáva výrobky z plastov s náročnou aplikáciou pre strojárenský, elektrotechnický a spotrebný priemysel. Zároveň je certifikovanou skúšobňou foriem pre produkciu plastových výrobkov.

Technické zariadenia a kapacitné možnosti nám umožňujú dodávky špeciálnych výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov v rozpätí hmotností od 1 g do 4700 g.

Naše skúsenosti a technické vybavenie sú garanciou dodávok vo vysokom štandarde kvality, v dohodnutých termínoch a prijateľných cenových reláciách.

Technológie

Laboratórne skúšky

V laboratóriu plastov skúšame charakteristické chemické a fyzikálne vlastnosti plastov, elastomérov, farebných koncentrátov, gumy a plastových súčiastok.Laboratórium je zamerané hlavne na vstupnú a medzioperačnú kontrolu granulátov plastov a plastových súčiastok.

K hlavným skúškam patrí stanovenie indexu toku taveniny na plastometri Göttfert, stanovenie obsahu vlhkosti na vlhkomeri Ultra x Electronic, obsahu popola a chemickej odolnosti plastov a výrobkov z nich.

Technické možnosti

 
 

Možnosť výroby technicky náročných odstrekov na vybraných lisoch ENGEL ovládaných mikroprocesorovým riadiacimi systémmami EC-88 a CC-90, ktoré sú zárukou výbornej reprodukcie nastavených technologických parametrov.

Vysoko kvalitné vstrekolisy

Odstreky s hmotnosťou do 4 700g a potrebnou uzatváracou silou do 10 000 kN.

Periférne zariadenia pre náročné odstreky

Galvanické chrómovanie

SLOVPLAST už niekoľko rokov používa náročnú technológiu vstrekovania elastomérov a odstrekov s povrchovou úpravou galvanického chrómovania. Ponúkame spracovanie až 60 typofarieb termoplastov.

Technológie

DRUHY SPRACOVÁVANÝCH
MATERIÁLOV

Značka Typ materiálu Obchodný názov
PEPolyetylénLiten, Bralen, Hostalen, Vestolen A, Lupolen, ...
PPPolypropylénMosten, Tatren, Daplen, Novolen, Skloplasten, ...
PSPolystyrénKrasten, Edistir, Styron, ...
ABSTerpolakrylonitrilbutadien-styrénELIX, LG, Starex, Novodur, Terluran, Magnum, Cycolac, ...
SANStyren akronitrilLustran, ...
POMPolyoxymetylénDelrin, Hostaform, Ultraform, ...
PA 6, 66PolyamidSilamid, Ultramid, Skloplastid, ...
PA 11, 12PolyamidRilsan B, ...
PBTPPolybutyléntereftalátPocan, Orgater, Vestodur, ...
PCPolykarbonátLexan, Makrolon, Calibre, ...
PMMAPolymetylmetakrylátAkrylon, Diakon, Reasarit, ...
SEBSStyrén-etylén-butadien-styrénMultibase, Multiflex, …

V prípade záujmu o výrobky na mieru kontaktujte obchodného zástupcu pre zákazkovú výrobu:

Obchodný zástupca pre zákazkovú výrobuJozef Bartoš+421 905 416 082jozef_bartos@slovarm.sk