Upusni i ispusni ventili

T-2439

Ventil za punjenje, donji (plastični navoj 1/2“)

T-2442

Ventil za punjenje, donji (plastični navoj 1/2“)

T-2443

Ventil za punjenje, bočni (plastični navoj 1/2“)

P-2446EF

Ventil za punjenje, bočni (plastični navoj 3/8“, 1/2“)

P-2446E

Ventil za punjenje, bočni (plastični navoj 3/8“, 1/2“)

P-2446FK

Ventil za punjenje, bočni (metalni navoj 3/8“)

NOVINA

P-2448F

VENTIL ZA PUNJENJE, BOČNI (PLASTIČNI NAVOJ 3/8“)

P-2466A/I

Ispusni ventil START/STOP, za P-2466 (ABS)

P-2466B/I

Ispusni ventil DUAL, za P-2466B (ABS)

T-2450/I

Ispusni ventil DUAL, za T-2450 (ABS)

TE-4543B/I

Ispusni ventil START/STOP, beli (PS), 2", 2 1/4"

TE-4543P/I

Ispusni ventil START/STOP, hrom (PS), ABS, 2", 2 1/4"

TE-4549B/I

Ispusni ventil START/STOP, beli (PS), PS, 2", 2 1/4"

TE-4549P/I

Ispusni ventil START/STOP, hrom, ABS

P-4553/I-A

Ispusni ventil DUAL, hrom, ABS, 2"

PRE-ORDER

Vaša porudžbina još uvek ne sadrži nijedan proizvod

Prezerať produkty