Baterije za kadu

NOVINA

Serija NESEA BLACK
EH.3515/I-150_B

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija NESEA
EH.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija NESEA
EH.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, ravni izliv

Serija LOBELIA
EN.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija LOBELIA
EN.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija FICARIA
EF.3515/I-150

Zidna baterija za kadu

Serija FICARIA
EF.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija TESSA
TA.4015/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija TESSA
TA.4015/I-150

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija TESSA
TA.4015-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija TESSA
TA.4015-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija TESSA
TA.4018/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija TESSA
TA.4018/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija TESSA
TA.4018-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija TESSA
TA.4018-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3515/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija ARYA
EA.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija ARYA
EA.3515-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija ARYA
EA.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija ARYA
EA.3518/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

PRE-ORDER

Vaša porudžbina još uvek ne sadrži nijedan proizvod

Prezerať produkty