Baterije za kada

Serija TABATA
TB.4015/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme, čvrsti izliv

Serija TABATA
TB.4015/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme, čvrsti izliv

Serija TABATA
TB.4015-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija TABATA
TB.4015-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija TABATA
TB.4017/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4017/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4018/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4018/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4017-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4017-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4018-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4018-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3515/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija BRIA
EB.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija BRIA
EB.3515-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija BRIA
EB.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija BRIA
EB.3517/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3517/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3518/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3518/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3517-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3517-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3518-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3518-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv ø 18 mm, L 300 mm

NOVINA

Serija GLORIA
EG.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

NOVINA

Serija GLORIA
EG.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

NOVINA

Serija FICARIA
EF.3515/I-150

Zidna baterija za kadu

NOVINA

Serija FICARIA
EF.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija NESEA
EH.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija NESEA
EH.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, ravni izliv

NOVINA

Serija NESEA BLACK
EH.3515/I-150_B

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija NESEA BLACK
EH.3515-150 KOMPLET_B

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija LOBELIA
EN.3515/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija LOBELIA
EN.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija LOBELIA
EN.3515-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija LOBELIA
EN.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija GLORIA
TA.4015/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija GLORIA
TA.4015/I-150

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija GLORIA
TA.4015-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija GLORIA
TA.4015-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija GLORIA
TA.4017/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4017/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4018/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4018/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4017-100 KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4017-150 KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4018-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4018-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3515/I-100

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija ARYA
EA.3515/I-150

Zidna baterija za kadu, bez opreme

Serija ARYA
EA.3515-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom, čvrsti izliv

Serija ARYA
EA.3515-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu, sa opremom

Serija ARYA
EA.3517/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3517/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518/I-100

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518/I-150

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, bez opreme, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3517-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3517-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518-100-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3518-150-KOMPLET

Zidna baterija za kadu za stambene objekte, sa opremom, ravni izliv, L 300 mm

PRE-ORDER

Vaša porudžbina još uvek ne sadrži nijedan proizvod