Najnovija generacija sanitarnih proizvoda napravljenih od plastike stekla je antibakterijska svojstva zahvaljujući različitim aditivima, uključujući srebro. Ovaj poseban antibakterijski materijal takođe se koristi za proizvodnju 320 daski za WC šolje koje je kompanija SLOVARM donirala u skladu sa svojom poslovnom filozofijom društvene odgovornosti i dugoročnom saradnjom sa gradom Mijava, zajedno sa 60 baterija.

Svi proizvodi će se raspodeliti školama i vrtićima, sportskim ustanovama, lokalnom kulturnom centru, javnim opštinskim toaletima i drugim objektima pod gradskom upravom.