Primarni cilj fuzije firmi koje pripadaju grupi Energy Group a.s. bio je stvaranje moderne, efikasne i konkurentne kompanije koja može da se etablira na tržištu proizvoda od mesinga i plastike. 

Međutim, pored poslovnih interesa, važnu ulogu je odigrala i činjenica da su u prošlosti proizvodni programi obe kompanije činili osnovu značajnog industrijskog preduzeća - Slovačka armatura Mijava (Slovenská armatúrka Myjava). Spajanjem kompanija uspela je obnova čak 80% prvobitne proizvodnje armature na Mijavi i oživljavanje tradicije preduzeća koje je u svojim najboljim danima bilo uspešno na globalnom nivou. 

Nakon spajanja firmi u novoj kompaniji SLOVARM se nastavljaju investicije u modernizaciju tehnologija, obnavljanje proizvodnih pogona i optimalizaciju procesa.