Slovarm je ove godine podržao aktivnosti udruženja kupovinom medijskog prostora u obliku 10 velikih bilborda sa likom Petra Sagana, ambasadora inicijative. 

Građansko udruženje Slovačka bez droge se od 2010. godine fokusira na prevenciju dece i učenika, a predavanjima i diskusijama se trudi da im približi rizike korišćenja droge. 

Predavanja će i ove godine biti onlajn.