Baterije za sudopera

Serija TABATA
TB.4004

Stojeća baterija za sudoperu sa ručnim tušem

Serija TABATA
TB.4010/I-100

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija TABATA
TB.4010/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija TABATA
TB.4010.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija TABATA
TB.4010.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija TABATA
TB.4010.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4010.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4010.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4010.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4011.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija TABATA
TB.4011.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija TABATA
TB.4011.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4011.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4011.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4011.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4011.B20-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4011.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija TABATA
TB.4011.B30-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4011.B30-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija BOSA
BE.1840.A

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1840.A1

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1840.AA

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1840.AA1

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1845.A

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1845.A1

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1845.AA

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BOSA
BE.1845.AA1

Baterija za mešanje za sudoperu

Serija BRIA
EB.3506.A

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajuči izliv, L 225 mm

Serija BRIA
EB.3506.B

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajuči izliv, L 138 mm

Serija BRIA
EB.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija BRIA
EB.3508.B

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija BRIA
EB.3508.C

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija BRIA
EB.3510/I-100

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija BRIA
EB.3510/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija BRIA
EB.3510.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija BRIA
EB.3510.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija BRIA
EB.3510.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3510.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3510.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3510.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3511.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija BRIA
EB.3511.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija BRIA
EB.3511.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3511.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3511.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3511.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3511.B20-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3511.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija BRIA
EB.3511.B30-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija BRIA
EB.3511.B30-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

NOVINA

Serija DENSA
ED.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu

NOVINA

Serija DENSA
ED.3508.E

Stojeća baterija za sudoperu

NOVINA

Serija FICARIA
EF.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu

NOVINA

Serija GLORIA
EG.3508.D

Stojeća baterija za sudoperu

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.A

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.AE

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.F

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.FE

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.G

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

NOVINA

Serija SIBELA
ES.3508.GB

Nerđajuća stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv

Serija NESEA
EH.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija NESEA
EH.3510/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija NESEA
EH.3510.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija NESEA
EH.3511.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija NESEA
EH.3511.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

NOVINA

Serija NESEA BLACK
EH.3510/I-150_B

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

NOVINA

Serija NESEA BLACK
EH.3511.A20-150_B

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3506.A

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 225 mm

Serija LOBELIA
EN.3506.B

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 138 mm

Serija LOBELIA
EN.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija LOBELIA
EN.3508.B

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija LOBELIA
EN.3508.C

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija LOBELIA
EN.3510/I-100

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija LOBELIA
EN.3510/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija LOBELIA
EN.3510.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija LOBELIA
EN.3510.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija LOBELIA
EN.3510.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3510.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3510.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija LOBELIA
EN.3510.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150

Serija LOBELIA
EN.3511.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150

Serija LOBELIA
EN.3511.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.B20-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.B30-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija LOBELIA
EN.3511.B30-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4006.A

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 225 mm

Serija GLORIA
TA.4006.B

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 138 mm

Serija GLORIA
TA.4008.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija GLORIA
TA.4008.B

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija GLORIA
TA.4008.C

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija GLORIA
TA.4004

Stojeća baterija za sudoperu sa ručnim tušem

Serija GLORIA
TA.4010/I-100

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija GLORIA
TA.4010/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija GLORIA
TA.4010.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija GLORIA
TA.4010.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija GLORIA
TA.4010.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4010.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4010.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4010.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4011.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4011.B20-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4011.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija GLORIA
TA.4011.B30-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija GLORIA
TA.4011.B30-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija TABATA
TB.4006.A

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 225 mm

Serija TABATA
TB.4006.B

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 138 mm

Serija TABATA
TB.4008.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija TABATA
TB.4008.B

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija TABATA
TB.4008.C

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija ARYA
EA.3506.A

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 225 mm

Serija ARYA
EA.3506.B

Stojeća baterija za sudoperu, rotirajući izliv, L 138 mm

Serija ARYA
EA.3508.A

Stojeća baterija za sudoperu, cevni izliv, ø 18 mm

Serija ARYA
EA.3508.B

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija ARYA
EA.3508.C

Stojeća baterija za sudoperu, oblikovani izliv

Serija ARYA
EA.3510/I-100

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija ARYA
EA.3510/I-150

Zidna baterija za sudoperu bez izliva

Serija ARYA
EA.3510.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija ARYA
EA.3510.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 150 mm

Serija ARYA
EA.3510.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3510.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3510.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3510.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, cevni izliv ø 18 mm, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3511.A15-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija ARYA
EA.3511.A15-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 150 mm

Serija ARYA
EA.3511.A20-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3511.A20-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3511.A30-100

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3511.A30-150

Zidna baterija za sudoperu, ravni izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3511.B20-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3511.B20-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 200 mm

Serija ARYA
EA.3511.B30-100

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

Serija ARYA
EA.3511.B30-150

Zidna baterija za sudoperu, podignuti izliv, L 300 mm

PRE-ORDER

Vaša porudžbina još uvek ne sadrži nijedan proizvod