Slovarm úspešne prešiel ISO auditom TÜV SÜD

Zdielať

V dňoch 7. a 8.júna 2021 prebehol v Slovarme audit od certifikačného orgánu TÜV SÜD zameraný na auditované systémy ISO 90001 – kvalita, ISO 14001 – environment a ISO 45001 – bezpečnosť. Išlo o recertifikačný audit pre systém ISO 9001 a dozorné audity pre ISO 14001 + 45001. Vo všetkých troch bol SLOVARM úspešný.

18. Jul 2021   Aktuality

Spoločnosť SLOVARM, a.s. vytvorila Integrovaný manažérsky systém, ktorý v sebe združuje všetky tri normy. Donedávna boli evidované tieto normy separátne a menej prehľadne. Integráciu systému ocenila aj audítorská spoločnosť. Audit bol vykonaný naprieč všetkými oddeleniami.

Audítor ocenil dynamiku napredovania zmien, rozpracované projekty ako je napr. zavádzanie SAP, stavebné úpravy a reorganizáciu výroby – presun strojov. Pozitívne hodnotil dobre nastavené KPI v procesoch a neustále sa zlepšujúce ciele v oblasti kvality.

Z auditu vyplynuli pre SLOVARM nové úlohy, ako posilnenie evidencie a plánov údržby, zvýšenie orientácie na enviro aspekty – predovšetkým elimináciu úniku olejov, zlepšenie výkonnosti systému BOZP nastavením nových KPI.

Prínosy certifikácie ISO

Najväčšími prínosmi certifikácie pre SLOVARM sú okrem iného – výrazné zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom, investorom, peňažným ústavom, poisťovniam a verejnej správe ako aj rozšírenie obchodných príležitostí v exportnej oblasti a v oblasti štátnych zákaziek, ako aj zlepšenie environmentálnej a bezpečnostnej politiky firmy vo vzťahu k životnému prostrediu a vlastným zamestnancom. 

Slovarm úspešne prešiel ISO auditom TÜV SÜD

V dňoch 7. a 8.júna 2021 prebehol v Slovarme audit od certifikačného orgánu TÜV SÜD zameraný na…

Prečítať viac Zdielať

Vyhlásenie o zhode

Slovarm vydal vyhlásenie o zhode k antibakteriálnym WC sedadlám s obsahom striebra

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Slovarm úspešne prešiel ISO auditom TÜV SÜD

18. 7. 2021

V dňoch 7. a 8.júna 2021 prebehol v Slovarme audit od certifikačného orgánu TÜV SÜD zameraný na auditované systémy ISO 90001 – kvalita, ISO 14001 – environment a ISO 45001 – bezpečnosť. Išlo o recertifikačný audit pre systém ISO 9001 a dozorné audity pre ISO 14001 + 45001. Vo všetkých troch bol SLOVARM úspešný.

Prečítať viac   Zdielať

Vyhlásenie o zhode

28. 5. 2020

Slovarm vydal vyhlásenie o zhode k antibakteriálnym WC sedadlám s obsahom striebra

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články