Zákazková výroba armatúr

VÝROBA NEŠTANDARDNÝCH VÝROBKOV NA MIERU PODĽA ZÁKAZNÍCKYCH ŠPECIFIKÁCIÍ

Technológie a výrobné procesy nám dovoľujú vyrábať neštandardné výrobky na mieru. Tieto výrobky vyrábame na základe presných dokumentácií a parametrov dodaných od zákazníka.

Využívame a ponúkame výrobu produktov s využitím nasledujúcich technológií:

  • Tlakové odlievanie
  • Zápustkové kovanie s následným ostrihovaním
  • Trieskové opracovanie – jednoúčelové stroje – jednovretenové automaty – CNC stroje
  • Povrchová úprava – niklovanie
  • Montáž a skúšanie finálnych výrobkov

Vývoj produktov, výroba foriem a výrobkov z termoplastov podľa vašich špecifikácií

SLOVARM Myjava vyrába a predáva výrobky z plastov s náročnou aplikáciou pre strojárenský, elektrotechnický a spotrebný priemysel. Zároveň je certifikovanou skúšobňou foriem pre produkciu plastových výrobkov.

Technické zariadenia a kapacitné možnosti nám umožňujú dodávky špeciálnych výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov v rozpätí hmotností od 1 g do 4700 g.

Naše skúsenosti a technické vybavenie sú garanciou dodávok vo vysokom štandarde kvality, v dohodnutých termínoch a prijateľných cenových reláciách.

Technológie

Laboratórne skúšky

V laboratóriu plastov skúšame charakteristické chemické a fyzikálne vlastnosti plastov, elastomérov, farebných koncentrátov, gumy a plastových súčiastok.Laboratórium je zamerané hlavne na vstupnú a medzioperačnú kontrolu granulátov plastov a plastových súčiastok.

K hlavným skúškam patrí stanovenie indexu toku taveniny na plastometri Göttfert, stanovenie obsahu vlhkosti na vlhkomeri Ultra x Electronic, obsahu popola a chemickej odolnosti plastov a výrobkov z nich.

Technické možnosti

Možnosť výroby technicky náročných odstrekov na vybraných lisoch ENGEL ovládaných mikroprocesorovým riadiacimi systémmami EC-88 a CC-90, ktoré sú zárukou výbornej reprodukcie nastavených technologických parametrov.

Vysoko kvalitné vstrekolisy

Odstreky s hmotnosťou do 4 700g a potrebnou uzatváracou silou do 10 000 kN.

Periférne zariadenia pre náročné odstreky

Galvanické chrómovanie

SLOVPLAST už niekoľko rokov používa náročnú technológiu vstrekovania elastomérov a odstrekov s povrchovou úpravou galvanického chrómovania. Ponúkame spracovanie až 60 typofarieb termoplastov.

Technológie

DRUHY SPRACOVÁVANÝCH
MATERIÁLOV

Značka Typ materiálu Obchodný názov
PEPolyetylénLiten, Bralen, Hostalen, Vestolen A, Lupolen
PPPolypropylénMosten, Tatren, Daplen, Novolen, Skloplasten
PSPolystyrénKrasten, Edistir, Styron
ABSTerpolakrylonitrilbutadien-styrénELIX, LG, Starex, Novodur, Terluran, Magnum, Cycolac
SANStyren akronitrilLustran
POMPolyoxymetylénDelrin, Hostaform, Ultraform
PA 6, 66PolyamidSilamid, Ultramid, Skloplastid
PA 11, 12PolyamidRilsan B
PBTPPolybutyléntereftalátPocan, Orgater, Vestodur
PCPolykarbonátLexan, Makrolon, Calibre
PMMAPolymetylmetakrylátAkrylon, Diakon, Reasarit
SEBSStyrén-etylén-butadien-styrénMultibase, Multiflex

V prípade záujmu o výrobky na mieru kontaktujte nášho obchodného zástupcu pre zákazkovú výrobu:

Obchodný zástupca - zákazková výroba Ing. Branislav Oravec +421 910 856 220 branislav_oravec@slovarm.sk
Obchodný zástupca - zákazková výroba Martin Michalčák +421 910 856 303 martin_michalcak@slovarm.sk

PREDBEŽNÁ OBJEDNÁVKA

Momentálne sa vo vašom zozname nič nenachádza

Prezerať produkty