Auditované boli predovšetkým priestory výroby v priestoroch SLM A aj SLM B, na technickom úseku a expedičného skladu. Veľký dôraz bol kladený na bezpečnosť, tento certifikát sme úspešne obhájili a dostali sme pripomienky na zlepšenie pre oblasť lekárničky a evidencia školení BOZP na úrovni majstrov.

Vo výrobných priestoroch audítorov sprevádzali Milan Krcho a Peter Greň, bezpečnosť a personalistiku preberala s audítormi Lenka Čajková, za technické oddelenie vystupoval Miroslav Holič.

Z pohľadu ISO nastala zásadná zmena v úpravách Organizačných smerníc a postupov vzhľadom na zmenu procesov kvôli nasadeniu SAP.

Audítori ocenili progres, ktorý SLOVARM dosiahol najmä v oblasti zmien procesov a SAP, vyzdvihli nové pracovisko výroby poistných ventilov. Taktiež ocenili výhľadové plány, ku ktorým patrí projekt riadeného skladu či úvahy o využití fotovoltaiky.

Získané a obhájené certifikáty dávajú našim obchodným partnerom signál, že SLOVARM je moderná a perspektívna spoločnosť.