Slovarm sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov na Slovensku a v Česku, keď však prišla ponuka od partnera – firmy Chuděj, s.r.o, – zúčastniť sa na veľtrhu XVI. Expoconstrucción y Expodiseňo, Slovarm neváhal a ponuku prijal. Tento rok sa veľtrh konal v hlavnom meste Kolumbie Bogotá v dňoch 23. – 28. novembra a účasť českých a slovenských firiem na ňom zabezpečovala agentúra Czech Trade v spolupráci s českou ambasádou v Kolumbii.  

Slovarm bolo vidieť aj počuť
Samotný veľtrh bol zameraný na stavebníctvo a dizajn, prezentačné priestory Slovarm boli umiestnené v pavilóne zameranom na finálne prvky. Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii na celom svete bol veľtrh zorganizovaný na veľmi vysokej úrovni a podarilo sa mu pritiahnuť veľa záujemcov.

Popri aktívnej prezentácii portfólia spoločnosti Slovarm sa jej zástupcom podarilo zorganizovať desiatky schôdzok s potencionálnymi kolumbijskými obchodnými partnermi. Výprava z Myjavy sa tiež zúčastnila na prijatí u veľvyslankyne Kateřiny Lukešovej na pôde českého veľvyslanectva, ktorého sa zúčastnil aj šéf ekonomickej a obchodnej sekcie na českej ambasáde, Bohdan Malaniuk a riaditeľ zahraničnej kancelárie Czech Trade v Kolumbii, Pavel Eichner.  

Atmosféra na veľtrhu bola veľmi živá a o výrobky Slovarm bol veľký záujem aj medzi koncovými zákazníkmi. Vysoko sa hodnotila kvalita výrobkov, sortiment pre kúpeľňové a kuchynské štúdiá aj celé zvyšné portfólio. Významnú úlohu pri tom zohrali aj marketingové a propagačné materiály, ktoré sa podarilo pre veľtrh zabezpečiť. 

Biznis fórum v Paname 
Do Panamy priviedli Slovarm ďalšie úlohy a čakala ho tu stretnutie s úplne iným pohľadom na biznis ako v Kolumbii. Panama je v porovnaní s Kolumbiou veľmi drahá krajina, ktorá rada zdôrazňuje prepojenie na Ameriku. Je to opodstatnené, vďaka Panamskému prieplavu sa krajine darí stavať na dobrej logistike a ponúkať zaujímavé podmienky pre investorov.

Oficiálny program návštevy začal 30. novembra v prezidentskom paláci, kde Slovarm čakali schôdzky a prezentácie s verejným sektorom a stretnutie s vládnou organizáciou ProPanama, ktorá podporuje cudzie investície v Paname. 

V poobednajších hodinách zástupcovia Slovarm prezentovali spoločnosť na biznis fóre, ktoré končilo oficiálnou inauguráciou honorárneho konzula za ČR – Abrahama Sofera Balida, vďaka ktorému sa podarilo získať kontakt na spoločnosť Elmec, ktorá patrí do reťazca luxusného vybavenia do kúpeľní. Stretnutie s majiteľom Elmecu bolo zaujímavé a veľmi ústretové. V priebehu nasledujúcich dní absolvoval Slovarm spolu so zástupcami z Czech Trade ďalšie dohodnuté stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi v Paname.

Predáva aj nadšenie a energia
Slovarm ďakuje celému svojmu tímu, ktorý sa podieľal na prípravách, agentúre Czech Trade, Pavlovi Eichnerovi ako aj pracovníkom českej ambasády a Bohdanovi Malaniukovi, firme Chuděj v zastúpení Miroslav Chuděj a Karel Hák, ktorí to všetko umožnili. 

Po sérii stretnutí s potenciálnymi obchodnými partnermi je možné povedať, že obe krajiny, Kolumbia aj Panama majú z dlhodobého hľadiska pre Slovarm obchodný potenciál. 

Zároveň, ako hovorí Ing. Viera Čuvalová Janigová, obchodná riaditeľka Slovarm: „Obe podujatia nám opäť ukázali, o čom obchod je. Robiť ho v dnešnej dobe nie je jednoduché, podmienky sa menia a sú čoraz náročnejšie. Situáciu nezľahčuje ani pandemická situácia. Je to však stále hlavne o tvrdej práci, vzťahoch aj o energii. Bez nadšenia,  energie a odhodlania dávať si stále nové ciele sa obchod robiť nedá.”