Tento rok uplynie už 85 rokov, odkedy sa na Myjave usídlila bratislavská firma Tauš. Na jej základoch vyrástla Slovenská armatúrka Myjava, ktorá v období svojho najväčšieho rastu zamestnávala viac ako 5 000 zamestnancov a svoje výrobky vyvážala do celého sveta. Spoločnosť SLOVARM je od roku 2000 pokračovateľom a nástupcom armatúrky v oblasti výroby mosadzných armatúr, plastového  a PPR/PEX sortimentu.

Pri príležitosti osláv 85. výročia založenia výrobnej tradície armatúr v Myjave otvoril SLOVARM nový showroom. V priestoroch s rozlohou viac ako 358 m2 sa na výstavných plochách a prezentačných paneloch odohráva celá história Slovenskej armatúrky Myjava a jej priameho nástupcu – spoločnosti SLOVARM. Odborný i laický návštevník môže obdivovať prvé pôvodné výrobky, historické listiny či produktové katalógy, ktoré napriek chýbajúcim reprodukčným technológiám dosahujú vysokú technickú a dizajnovú úroveň.

Zjednocujúcim elementom a dizajnovým motívom, ktorý sa prelína celým showroomom, je voda. Jej symbolický tok plynule návštevníka sprevádza jednotlivými vývojovými obdobiami „armatúrky“, až ho postupne privedie k súčasnej expozícii, ktorá prezentuje aktuálny sortiment mosadzných armatúr, plastových sanitárnych výrobkov, vodovodných batérií, systémov PEX-THERM a P-PR.

Nové obchodnícke centrum

Do budovy s výstavnou expozíciou sa zároveň presťahovalo obchodné oddelenie spoločnosti SLOVARM a školiace stredisko pre obchodných partnerov a predajcov.

Na slávnostnom otvorení showroomu boli ocenené osobnosti, ktoré sa výrazne podieľali na vzniku spoločnosti SLOVARM – Ing. Ľubomír Halabrín, prvý generálny riaditeľ, prvý výrobný riaditeľ, Peter Kotvan a Ing. Josef Kohút, dlhoročný hlavný technológ.

Investícia do nových prezentačných priestorov a obchodníckeho centra je súčasťou dlhodobého procesu zameraného na modernizáciu a optimalizáciu výrobných technológií a logistických tokov. Súčasťou tohto procesu je úspešná implementácia systému SAP ako aj stále prebiehajúce stavebné úpravy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a užívateľského komfortu priestorov pre zamestnancov.

Deň otvorených dverí

V nadväznosti na slávnostné otvorenie showroomu sa v nasledujúcich dňoch priestory spoločnosti SLOVARM otvorili verejnosti. Okrem samotnej výstavnej expozície mali návštevníci možnosť spoznať výrobné priestory a zoznámiť sa s výrobnými technológiami, vďaka ktorým zostáva tradícia výroby sanity a armatúr na Myjave stále živá.

Pre veľký záujem, ktorý showroom už v prvý deň svojho otvorenia vzbudil, sa spoločnosť rozhodla sprístupniť ho aj pre širokú verejnosť a čoskoro zverejní, v ktorých dňoch a hodinách budú jeho dvere otvorené pre všetkých.