50 žiakov Strednej priemyselnej školy si koncom mája prevzalo od svojho riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Foltína maturitné vysvedčenia. Na ich odovzdávaní sa zúčastnili aj generálny riaditeľ Slovarm Myjava, Radovan Pobočík a JUDr. Martina Stančiaková, personálna manažérka Energy Group. A práve z ich rúk si najúspešnejší študenti aj dlhoroční pedagogickí pracovníci prevzali finančný dar.

Viacerí maturanti SPŠ Myjava absolvovali štúdium formou duálneho vzdelávania, ktoré im umožnilo rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické priamo u ich budúceho zamestnávateľa. „Spolupráca s firmami je jednou z našich priorít,“ hovorí riaditeľ SPŠ, „sme jediná škola technického zamerania v myjavskom okrese a prepojenie firiem so školou považujem za veľmi dôležité. Aj vo firmách je o takúto spoluprácu záujem.“

Zamestnanci firiem školu pravidelne navštevujú a vysvetľujú žiakom vysvetľujú, čo všetko potrebujú vedieť, aby boli vo firme úspešní. SPŠ Myjava v súčasnosti spolupracuje s firmami zo Starej Turej, Senice aj z Myjavy, vrátane firmy Slovarm, s ktorou, ako hovorí riaditeľ SPŠ, majú nadštandardný vzťah.

Študenti myjavskej priemyslovky absolvujú časť vyučovania priamo v praxi, vďaka čomu získavajú pracovné návyky aj disciplínu, čo stredoškolákom so všeobecným zameraním po škole často chýba.

„Ja osobne som z pomerov, ktoré na Slovensku vládnu v oblasti vzdelávania, sklamaný. Nekráčame dobrým smerom, keď odborné školy idú do úzadia a sú preferované školy, ktorých absolventi nemajú v praxi také uplatnenie ako žiaci odborných škôl. Firmy žiadajú oveľa viac absolventov, než ich ide do praxe. Budúci školský rok na štúdium prijmeme 60 študentov, no záujem zo strany firiem aj žiakov je oveľa vyšší,“ dodáva riaditeľ školy J. Foltín.

Obojstranný záujem potvrdzuje aj generálny riaditeľ Slovarm, Radovan Pobočík: „O spoluprácu s odbornými školami máme záujem, lebo aj vďaka nej získavame šikovných zamestnancov. Odliv, ktorý nastal z odborných učilíšť, však tieto školy dokážu zaplátať len čiastočne, zo strany zamestnávateľov je neustále väčší dopyt ako ponuka a firmy o takto pripravených študentov doslova bojujú. V spoločnosti Slovarm duálne vzdelávanie robíme už šiesty rok, žiaci k nám chodia na prax a vo väčšine prípadov u nás zostávajú aj pracovať. Vychovávame si ich pre naše potreby a oni sa potom omnoho ľahšie zapoja do pracovného procesu.“

Duálne vzdelávanie podporuje celá skupina Energy Group, do portfólia ktorej patria najmä strojárske, správcovské spoločnosti a poľnohospodárke firmy. „Prepojenie školy a praxe je užitočné pre študentov i zamestnávateľa.  Talentovaných študentov radi podporíme aj v ich snahe pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Prax, ktorú získali už počas štúdia v našich firmách, je veľkou výhodou pre obe strany,“ potvrdila JUDr. M. Stančiaková, personálna manažérka EG.

Ocenení učitelia

Ing. Alena Adámková 

Ing. Peter Horváth

Ocenení žiaci

Patrik Beneš, Dominik Pavlovský, Dominik Ščepka. Adam Bojnanský, David Bujzaš, Matúš Mihaljevič, Ján Filípek.