Visitors of the Aquatherm Nitra fair are going to be surprised with a big reveal at the Slovarm stand

After two years of holidays, Slovarm will celebrate its return to the Aquatherm, the largest professional trade fair in the region. The company has prepared a new presentation of its portfolio and one literally huge surprise for the visitors of the stand.

At Aquatherm 2023, Slovarm will present a new Water In Motion concept, which aptly communicates the connection between the element of water and Slovarm products - developed and designed to serve this element wholeheartedly. 

Water is in constant motion and can always find a way. It is the source of life, but it can also manifest its elemental strength. Slovarm products create the conditions for its safe flow and help it to stay on course. So that there is always as much of it as there needs to be, wherever it is needed.

Visitors to the stand will be able to see for themselves that Slovarm products offer endless possibilities for the movement of water, allowing new forms of life to emerge in unexpected ways. Come and experience the unveiling of Pexthermoptera musculus, a new animal species in the world's waters.

Slovarm | Water In Motion | 7 - 10 February 2023 | Hall M2 | Stand 223

-------------

Návštevníkov veľtrhu Aquatherm Nitra čaká v stánku Slovarm veľké odhalenie

Po dvoch rokoch prázdnin oslávi Slovarm svoj návrat na výstavu Aquatherm, najväčší odvetvový veľtrh v regióne. Pre návštevníkov stánku pripravila firma novú prezentáciu svojho portfólia a jedno doslova obrovské prekvapenie.

Na Aquatherm 2023 prichádza Slovarm s konceptom Water In Motion, ktorý výstižne komunikuje prepojenie medzi elementom vody a výrobkami Slovarm – vyvinutými a dizajnovanými na to, aby bezvýhradne slúžili tomuto elementu. 

Voda je v neustálom pohybe a vždy si dokáže nájsť cestu. Je zdrojom života, no dokáže prejaviť aj svoju živelnosť. Výrobky Slovarm vytvárajú podmienky pre jej bezpečný prietok a pomáhajú jej držať správny smer. Aby jej vždy bolo toľko, koľko treba, všade tam, kde je to potrebné.

Návštevníci stánku sa budú môcť na vlastné oči presvedčiť, že výrobky Slovarm ponúkajú pohybu vody nekonečné možnosti a umožňujú tak vzniknúť novým formám života v neočakávaných podobách. Príďte zažiť odhalenie Pexthermoptera musculus, nového živočíšneho druhu v svetových vodách.

Slovarm | Water In Motion | 7. – 10. február 2023 | Hala M2 | Stánok 223