Kontakt

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovensko

Prevádzka A (plasty)

Slovarm, a.s.
Dolná 1096/15
907 01 Myjava
Slovenská republika

Prevádzka B (armatúry)

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika

Sekretariát

slovarm@slovarm.sk
+421 34 657 2177

Fakturačné údaje

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
IČO: 35792680
IČ DPH: SK2020257118

 

PREDAJ – OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Obchodný zástupca - zákazková výroba Ing. Branislav Oravec +421 910 856 220 branislav_oravec@slovarm.sk
Obchodný zástupca - zákazková výroba Martin Michalčák +421 910 856 303 martin_michalcak@slovarm.sk
Obchodný zástupca SR senior Dušan Duga +421 910 856 234 dusan_duga@slovarm.sk
Obchodný zástupca SR Peter Koleno +421 948 039 408 peter_koleno@slovarm.sk
Obchodný zástupca SR Jozef Adamík +421 910 856 235 jozef_adamik@slovarm.sk
Obchodný zástupca ČR Dalibor Zbončák +421 948 208 095 dalibor_zboncak@slovarm.sk
Obchodný zástupca export Alena Svítková +421 918 514 267 alena_svitkova@slovarm.sk
Obchodné zastúpenie Srbsko Marija Durandzi +381113730103 office@slovarm.co.rs
Obchodné zastúpenie Bielorusko Alesija Zubryckaja +375293737716 prematlak.by@mail.ru
Referent Obchodného úseku Skarleta Rybnikárová +421 910 856 240 skarleta_rybnikarova@slovarm.sk
Technik zákazníckeho servisu Milan Pekník +421 905 704 384 milan_peknik@slovarm.sk
Produktový manažér Dušan Duga +421 910 856 234 dusan_duga@slovarm.sk
Grafik-podpora predaja a marketingu Marián Mockovčiak +421 915 185 473 marian_mockovciak@slovarm.sk

DISPEČING

Objednávky objednavky_orders@slovarm.sk
Vedúca dispečingu a skladov Ing. Zuzana Vojtková +421 910 856 237 zuzana_vojtkova@slovarm.sk
Obchodný dispečer Ing. Katarína Zentková +421 908 723 764 katarina_zentkova@slovarm.sk
Obchodný dispečer Jana Dugová +421 917 851 125 jana_dugova@slovarm.sk

NÁKUPNÉ ODDELENIE

Nákupca import Ján Mocko +421 917 663 227 jan_mocko@slovarm.sk
Nákupca Ing. Michal Horňák +421 910 819 924 michal_hornak@slovarm.sk
Nákupca Ing. Juraj Halabrín +421 910 856 152 juraj_halabrin@slovarm.sk
Nákupca Mrg. Zdenka Hrobáriková +421 948 910 986 zdenka_hrobarikova@slovarm.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ekonomický úsek - faktúry faktury@slovarm.sk

TECHNICKÝ ÚSEK

Vedúci technického úseku Miroslav Holič +421 910 856 224 miroslav_holic@slovarm.sk
Technológ plastika Martin Čechmánek +421 917 851 241 martin_cechmanek@slovarm.sk
Vedúci údržby Miroslav Pecen +421 948 105 495 miroslav_pecen@slovarm.sk

RIADENIE KVALITY

Riadenie kvality Anna Ušiaková +421 910 856 202 anna_usiakova@slovarm.sk

PERSONÁLNE ODDELENIE

Personálne oddelenie Lenka Čajková +421 34 657 2177 slovarm@slovarm.sk

PREDBEŽNÁ OBJEDNÁVKA

Momentálne sa vo vašom zozname nič nenachádza

Prezerať produkty