Najskôr žiaci navštívili nový showroom a historické múzeum Slovenskej armatúrky Myjava, kde sa zoznámili s históriou výroby a s výrobným portfóliom výrobkov spoločnosti SLOVARM. Showroom je veľmi prehľadný, rozdelený do jednotlivých sekcií, sú v ňom umiestnené funkčné vzorky výrobkov. Žiaci mali možnosť prezrieť si celý výrobný proces. Videli, ako vyzerá celý proces výroby armatúr. Postupne si prešli zlievareň, strojárske obrábanie výrobkov, úpravu povrchov armatúr, výrobu PPR rúr, lisovňu a kompletovanie výrobkov na montáži.

Nasledovalo certifikačné školenie, kde sa žiaci podrobnejšie oboznámili s výrobkami, ich funkciou, výhodami a kvalitou. Boli im predstavené aj nové výrobky, ako predstenový inštalačný systém s WC, dodávaný komplet s tlačidlom a WC doskou, nový poistný ventil, nová rúrka PERT II-EVOH-PERT II, nová séria vodovodných batérií EH v čiernom dizajne, Soft-close WC doska Royal soft ako aj nový záhradný sortiment kompatibilný s Gardenou. Na záver žiaci dostali certifikát a  darček na pamiatku.

Spoločnosť Slovarm vedie dlhoročnú spoluprácu so strednými školami formou školení, exkurzií, praktického vyučovania a poskytuje im aj nefinančné dary – svoje výrobky zo sortimentu armatúry, sanita, náradie a ďalší materiál na výučbu žiakov, približne v hodnote 1000 eur na jednu školu. V budúcnosti firma plánuje spoluprácu rozšíriť o prezentačné panely firmy Slovarm.

Spolupráca so strednými školami je veľmi dôležitá, pretože žiaci vidia v realite výrobu, rozšíria si odborné vedomosti, získajú nové praktické poznatky a môžu priamo pracovať a trénovať s kvalitnými výrobkami firmy Slovarm.