ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

Zaregistrujte svoje body z nákupuSúhlas so spracovaním osobných údajov *
5 + 0 =
O vašom súčasnom stave bodov vás bude informovať spoločnosť Slovarm formou sms alebo e-mailom. Informovať sa môžete aj vy kedykoľvek na čísle +421910856240 alebo prostredníctvom e-mailu: slovarm@slovarm.sk
* Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spoločnosťou SLOVARM, a.s., Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, IČO: 35 792 680 (ďalej aj „SLOVARM“) za účelom spracovania osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté registráciou v „Vernostný program – Odmena za Vašu vernosť“, a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom slovarm@slovarm.sk, alebo poštou na adresu SLOVARM, a.s., Dolná 1259/2, 907 01 Myjava.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.