ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

Výroba a spracovanie mosadznej taveniny, príprava materiálu


Indukčné taviace pece, každá s kapacitou 2000 kg, na prípravu mosadznej taveniny:
  • spracovanie vlastných triesok z trieskového obrábania, nakupovanej kusovej odpadovej mosadze, kusovej medi a zinku.

Kontrola chemického zloženia mosadze prístrojom SPECTROMAX:
  • kontrola každej tavby na chemické zloženie pre zabezpečenie kvality mosadze ako vstupu pre ďaľšie spracovanie.

Indukčné pece na kontinuálne odlievanie mosadzných tyčí pre vlastné spracovanie technológiou kovania:
  • výroba tyčí s priemerom 15 až 50 mm,

Rezanie mosadzných tyčí kotúčovýni pílami WAGNER KLMN2 na rôzne dĺžky špalíkov pre kovanie:
  • od priemeru 7 do 70 mm.

Tlakové odlievanie mosadze.

Odlievanie mosadze do blokov s hmotnosťou 8 - 10 kg


Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.