ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

Predstavenstvo a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva - Ing. Bohuslav Koči
Člen predstavenstva - Zdenka Smolinská
Člen predstavenstva - Ing. Peter Bartošík

Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ - Ing. Bohuslav Koči
Ekonomický riaditeľ - Ing. Peter Bartošík

Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.