ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

História a súčasnosť

História a súčasnosťSpoločnosť SLOVARM, a.s. bola založená 26. júla 2000 a nadviazala tak na viac ako 70 ročnú tradíciu výroby armatúr a spracovania mosadze na Myjave
 • 1937 až 1949 – Tauš, továreň na armatúry
  „Dôležitou udalosťou a novou kapitolou v dejinách Myjavy bolo presunutie fabričky Tauš (1929-1938) z Petržalky na Myjavu, kde sa v novopostavenej továrni v septembri roku 1937 začala výroba armatúr.“

 • 1950 až 2000– Slovenská armatúrka Myjava
  „Osamostatnenie závodu a pokračovanie rozvoja výroby armatúr, vtedy už prostredníctvom Slovenskej armátúrky Myjava, znamenalo, že tento podnik sa stal hlavným mestotvorným prvkom a najdôležitejším zamestnávateľov v okolí.“

 • 2000 až doteraz – SLOVARM
  „S výrobnou činnosťou začala spoločnosť SLOVARM 13.10.2000 po odkúpení strategických technológií na výrobu domových armatúr od Slovenskej armatúrky Myjava, a.s. v konkurze a odštartovala tak novú kapitolu v histórii výroby armatúr a spracovania mosadze na Myjave a v tradícii ďalej úspešne pokračuje.“

V súčasnosti spoločnosť SLOVARM pôsobí na celkovej priemyselnej ploche 21 306 m2 z čoho je 13 913 m2 výrobnej plochy. Počet zamestnancov je 200, z čoho je 140 v robotníckych profesiách a 60 v technicko-hospodárskych profesiách.
Silnými stránkami spoločnosti SLOVARM sú: - dlhoročné skúsenosti v odbore, tím odborníkov na technológie, konštrukcia a dizajn výrobkov, vývoj a realizácia nového produktu, možnosť optimalizácie prípravy výroby podľa technických požiadaviek zákazníka, komplexné vybavenie potrebnými technológiami, vlastná výroba náradia umožňujúca pružne reagovať na potreby zákazníka, systém trvalého zlepšovania, postupná modernizácia výrobných technológií, kvalita podložená skúsenosťami a tradíciou vo výrobe armatúr, skúsené tímy pracovníkov v každej oblasti, technologicky premyslená konštrukcia, flexibilita v dodávkach, komplexné služby aj v oblasti OEM - original equipment manufacturing) (od zhotovenia výkresovej dokumentácie cez výrobu až po dodávku výrobkov k zákazníkovi) a stabilné kapitálové a finančné zázemie ako člena skupiny Energy Group
 • 2000 až 2003
  „Postupné preberanie výroby domových a drobných inštalačných armatúr spoločnosťou SLOVARM

 • 2002
  „Otvorenie spoločnosti SLOVARM CZ, a.s. v Českej republike.“

 • 2003
  „Zakúpenie zariadenia na spektrálnu analýzu kovov a chemické zloženie mosadze (Spectromax) a na zhodnotenie mosadzného odpadu – briketovacieho lisu.“

 • 2004
  „Modernizácia výrobných hál a technologických zariadení, získanie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2000.“

 • 2006
  „Otvorenie spoločnosti SLOVARM Beograd doo Srbsko, spustenie technológie na kontinuálne odlievanie mosadzných tyčí.“

 • 2007
  „Rozšírenie a modernizácia výroby: - vznik CNC obrobne, zakúpenie CNC sústruhov a ich spustenie do prevádzky, zakúpenie a spustenie tlakového lisu a niklovacej linky.“

 • 2008
  „Založenie obchodnej kancelárie v Číne, rozšírenie CNC obrobne o ďalších 7 ks CNC sústruhov a automatov.“

 • 2009
  „Založenie obchodných kancelárií v Poľsku, Bielorusku a Maďarsku.“

 • 2010
  „Spustenie prevádzky strediska sanitárnych armatúr - rozšírenie sortimentu o bytové armatúry.“

 • 2011
  100% nárast neštandardnej výroby

 • 2012
  Spustenie výroby nových poistných ventilov

 • 2013
  Veľkosériová výroba pre obchodného partnera WAVIN a ELSTER
  Rozšírenie a modernizácia výroby o vysokovýkonné CNC technológie MAIER

 • 2014
  Výroba a predaj výrobkov z plastov PP-R systémy (SLOVPLAST Myjava)

 • 2015
  Spustenie výroby nového prevedenia poistného ventilu pre spoločnosť Stiebel Eltron.

Fotogaléria

Detail obrázkov fotogalérie
Detail obrázkov fotogalérie
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.