ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

Riaditeľstvo

Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón E-mail
Ing. Bohuslav Koči
generálny riaditeľ
+421 (0)34 621 6555 slovarm@slovarm.sk
Sekretariát +421 (0)34 621 6555 slovarm@slovarm.sk
FAX +421 (0)34 621 6555
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.