ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

Adresa

Sídlo:
SLOVARM, a.s., Lazaretská 3/A
811 08 Bratislava, Slovensko

IČO: 35792680
IČ DPH: SK2020257118

Registrácia spoločnosti:
OR Okresného súdu Bratislava I., odd.Sa, vložka č.: 2510/B.

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
SLOVARM, a.s., ul. Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, SR
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2017 All rights reserved.