ENERGY GROUP a.s. SLOVARM a.s.

80. výročie Slovenskej armatúrky Myjava – tradícia pokračuje

Správy - 27.01.2018
Slovenská armatúrka Myjava by teraz oslavovala 80. výročie svojho založenia. Príchodom priemyselnej výroby na Myjavu, najskôr ako firma Tauš a neskôr ako Slovenská armatúrka Myjava, sa začala vyvíjať obojstranne výhodná symbióza medzi jedným mestom a jednou fabrikou. Výsledky tohto spolunažívania sú viditeľné na Myjave v mnohých smeroch dodnes – v mestskej výstavbe, školstve, kultúre aj športe.
Zobraz celý článok ...

Deň otvorených dverí pre všetkých zamestnancov a ich rodiny

Správy - 05.12.2016
Piatok 17. júna 2016 bol v spoločnostiach SLOVARM a.s. a SAM HOLDING a.s. iný, ako bežné pracovné dni. Už od rána prebiehali prípravy, aby sa mohli presne o 13.00 hod otvoriť dvere týchto dvoch firiem a aby mohli privítať v ich priestoroch svojich vážených zamestnancov s rodinami.
Zobraz celý článok ...

Nové stroje a výrobné systémy v SLOVARMe

Správy - 11.11.2016
Zvýšené nároky zo strany zákazníkov na výrobky, kvantitu a kvalitu nás opäť motivovali k rozšíreniu strojového parku a kúpe nových strojov. Staré stroje však v blízkej budúcnosti vyradiť neplánujeme, pretože budeme na nich vyrábať výrobky, ktoré sú menej náročné na kvalitu a rýchlosť opracovania.
Zobraz celý článok ...

Rekonštrukcia v SLOVARMe pokračuje

Správy - 20.10.2016
V roku 2015 bola v SLOVARME zahájená veľká rekonštrukcia. Ako prvé sa kompletne zrekonštruovalo oddelenie Expedície. Výsledok potešil nie len vedenie a zamestnancov, ale aj zákazníkov a odberateľov, ktorí denne navštevujú expedíciu.
Zobraz celý článok ...
Listuj:
[>>] [>|]
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.